Một vài mẹo nhỏ xác định lỗi của máy lạnh gia đình

By |2020-08-16T11:30:03+07:00August 16th, 2020|Hướng dẫn|

Máy nén chạy ồn: Nguyên nhân: Dư gas. Có chi tiết bên trong máy nén bị hư. Có các bulong hay đinh vít bị lỏng Chưa tháo các tấm vận chuyển Có sự tiếp xúc của 1 ống này với ống khác hoặc vỏ máy Phương pháp & kỹ thuật sữa chữa: Rút bớt lượng