Fix Plus Chính Thức Ra Mắt App Dành Cho Thợ

By |2020-07-26T09:40:33+07:00July 26th, 2020|Tin Tức|

Fix Partner - Ứng dụng chia sẻ việc làm dành cho anh em thợ trong lĩnh vực điện nước, điện lạnh... Đây là ứng dụng được xây dựng trên nền tảng công nghệ kết nối và chia sẻ công việc giữa một bên là nhà cung cấp dịch vụ - Fix Plus với đối